Alles rond het thema uitvaart in Hengelo

Uitvaartcentrum Hengelo

Een uitvaartcentrum is de locatie waar de overledene opgebaard kan worden in de dagen tussen het overlijden en de begrafenis of crematie. Een overledene wordt in een uitvaartcentrum opgebaard als de nabestaanden er voor kiezen om de overledene niet thuis op te baren.

De meeste uitvaartcentra beschikken over een speciale verzorgingsruimte. Dit is een ruimte waar men de overledene de laatste verzorging kan geven. Doorgaans staat in het midden van de ruimte een verzorgingstafel.

De overledene wordt na de laatste verzorging in een koelingsruimte geplaatst. Op die manier wordt het ontbindingsproces zoveel mogelijk vertraagd. Vlak voordat de familie of andere belangstellenden bij de overledene willen zijn wordt de overledene overgebracht naar een opbaarkamer. Vaak is de opbaarkamer zo ingericht dat men bij binnenkomst niet direct in de kist kijkt. Veel uitvaartcentra kiezen daarvoor omdat niet iedereen de overledene wil zien. Op deze manier kunnen die mensen wel heel dicht bij de overledene zijn en bij de andere nabestaanden.

De familie kan met de uitvaartondernemer afspreken wanneer en hoe vaak men bij de overleden wil zijn.

24-uurs kamer

Er zijn ook uitvaartondernemers in Hengelo die een uitvaartcentrum hebben met een zogenaamde 24-uurs kamer. Dit is een opbaarkamer waar de nabestaanden 24-uur per dag, zonder een afspraak te hoeven maken, bij de overledene kunnen zijn. De familie krijgt zelf een sleutel van de 24-uurs kamer. Doorgaans is er gelegenheid om de 24-uurs kamer aan te kleden met persoonlijke spullen. Denk bijvoorbeeld foto’s, kaarsen en bloemen.

Uitvaartplechtigheid in het uitvaartcentrum

Meestal is er in het uitvaartcentrum ook een aula waar de uitvaartplechtigheid gehouden kan worden. Dat kan praktisch zijn als de familie de plechtigheid niet wil houden in het crematorium of in de aula van begraafplaats Oldenzaalsestraat.

Na de plechtigheid kan men dan verplaatsen naar de begraafplaats of men gaat met een klein gezelschap mee naar het invoeren van de kist in de crematieoven.

Condoleance in het Uitvaartcentrum

De meeste uitvaartondernemers bieden in hun uitvaartcentrum ook een mogelijkheid om de condoleance te houden na de plechtigheid. De familie kan vooraf aangeven wat de wensen zijn op het gebied van de catering. De uitvaartondernemer zal er dan voor zorgen dat alles wordt geregeld.