Alles rond het thema uitvaart in Hengelo

Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Naast de twee meest gekozen vormen van lijkbezorging (begraven en cremeren) kiest een klein deel van de mensen er voor om hun lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. De lichamen van deze mensen worden onder andere gebruikt voor de opleiding van medici.

Je mag je lichaam alleen doneren bij een van de aangewezen anatomische instituten. Het ZGT Hengelo is geen anatomisch instituut. Toch wil dit niet zeggen dat Hengeloƫrs hun lichaam niet mogen donderen. Ze kunnen dat doen door zich aan te melden bij een anatomisch instituut in een andere plaats. Op de website van de Transplantatie Stichting is een overzicht te vinden van alle anatomische instituten in Nederland. Daar zijn ook de contactgegevens te vinden.

Altijd bij leven registreren

Wie in aanmerking wil komen voor lichaamsdonatie moet zich bij leven aanmelden bij een van de anatomische instituten. Het komt regelmatig voor dat er zoveel mensen op de inschrijflijst staan dat er een overschot aan lichamen kan ontstaan. In dat geval kan het zijn dat het anatomisch instituut er voor kiest om de inschrijving te stoppen.

Soms komt overledene niet in aanmerking voor lichaamsdonatie

Het kan zijn dat iemand zich bij leven heeft ingeschreven voor lichaamsdonatie, maar dat het anatomisch instituut zijn of haar lichaam toch niet wil accepteren. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan het zijn dat een lichaam ernstig beschadigd is ten gevolge van een ongeval. Maar het ook zijn dat er geen ruimte meer is in de opslagruimte. Het anatomisch instituut heeft altijd het recht om een lichaam te weigeren. In dat geval moet er dus ook gewoon een uitvaart geregeld (en betaald) worden.

Uitvaartplechtigheid bij lichaamsdonatie?

Als iemand zijn of haar lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap dat moet het lichaam doorgaans binnen 24 uur na overlijden zijn binnengebracht bij het anatomisch instituut. Dat houdt dus in dat er heel weinig tijd over blijft om afscheid te nemen van de overledene. Vaak kiezen nabestaanden ervoor om enkele dagen na het overlijden alsnog een uitvaartplechtigheid te houden. Het enige verschil met en reguliere uitvaart is dat de kist met het lichaam van de overledene er niet bij is. Meestal kiezen nabestaanden er voor om op de plek waar doorgaans de kist wordt geplaatst een foto van de overledene te plaatsen.