Alles rond het thema uitvaart in Hengelo

Palliatieve zorg in Hengelo

Als iemand niet meer genezen kan worden en duidelijk is dat hij of zij zal komen te overlijden aan de ziekte verandert de zorg van curatieve zorg (gericht op genezing) in palliatieve zorg. Palliatieve zorg is gericht op verzachting of verlichting. Palliatieve zorg heeft als doel om een patiënt in de laatste fase van het leven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.

Palliatieve zorg wordt ook wel totale zorg genoemd. Dat komt omdat de zorg niet alleen medisch is maar het ook kan bestaan uit geestelijke zorg en ondersteuning in het huishouden. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben vaak behoefte aan geestelijke zorg om te praten over het naderende levenseinde. Iemand die ernstig ziek is kan niet meer zelf voor het (hele) huishouden zorgen. Vaak krijgen mensen ondersteuning van mantelzorgers. Dit zijn meestal familieleden of vrienden die iemand vrijwillig verzorgen. Palliatieve zorg kan er ook zijn voor de directe naasten van de patiënt. Ook zij hebben vaak behoefte aan ondersteuning in deze hele emotionele en zware tijd.

Je eigen uitvaart regelen

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kiezen er soms voor om hun eigen uitvaart zelf helemaal te regelen. Het geeft veel mensen een opgelucht gevoel dat ze zeker weten dat het afscheid helemaal bij hun past.

Er komt vaak heel wat kijken bij het regelen van je eigen uitvaart. De uitvaartverzorgers van Topuitvaarten kunnen je hierbij helpen en inspireren. Bel ons gerust voor informatie: 088 – 848 82 27 (24/7)

De huisarts

Als iemand ongeneeslijk ziek is dan kan hij of zij contact opnemen met de huisarts. Dat kan ook als iemand in het ZGT ligt en daar onder behandeling is bij een specialist. De huisarts weet precies welke organisaties en personen in Hengelo goede palliatieve zorg bieden. Daarnaast is het voor veel mensen prettiger om geholpen te worden door de eigen huisarts omdat men daar in de loop van de jaren een vertrouwensband mee heeft opgebouwd.

De huisarts kan ook helpen bij het verkrijgen van de indicatiestelling van het CIZ. Aan de hand van deze indicatiestelling wordt bepaald welke palliatieve zorg iemand kan krijgen en wat de eigen bijdrage zal zijn.

Palliatief consultteam ZGT

ZGT Hengelo heeft een speciaal palliatief consultteam. In dit team komen specialisten van verschillende disciplines samen. Het team geeft advies over hoe de zorg het beste ingevuld kan worden.

Kijk voor meer informatie op de website van ZGT Hengelo

Carintreggeland

Zorgorganisatie Carintreggeland beidt palliatieve zorg aan. Het kan hierbij gaan om thuiszorg zodat iemand de laatste levensfase thuis door kan brengen. De zorg kan overigens ook plaatsvinden bij Carintreggeland.

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS Hengelo
T: 088 367 70 00
E: info@carintreggeland.nl
W: www.carintreggeland.nl

Hospice

Een hospice, ook wel een bijna thuis huis genoemd, is een plek waar iemand de laatste levensfase kan doorbrengen. Mensen die deze fase niet thuis kunnen zijn kunnen in een hospice palliatieve zorg krijgen in een huiselijke omgeving. In de meeste hospice werken professionals en vrijwilligers samen om iemand in zijn of haar laatste levensfase zo goed als mogelijk te verzorgen.

Het Leonardus Hospice

In het Leonardus Hospice in Hengelo zijn vier gastverblijven. Het hospices is er voor iedereen ongeacht de achtergrond of wat dan ook. Het is een kleinschalig hospice waar gasten mogen rekenen op warmte en medemenselijkheid. Naasten worden zoveel mogelijk betrokken bij de verzorging.

Leonardus Hospice Twente
Drilscholtenstraat 32
7556 NP Hengelo
T: 074-2434589
F074-2595556
E: leonardushospicetwente@planet.nl
W: www.hetleonardushospice.nl

Roparun Hospice Hengelo

Het Roparun Hospice Hengelo is onderdeel van verpleeghuis Het Hof. Een team bestaande uit specialisten uit diverse disciplines verzorgen de gasten. De gasten en hun naasten kunnen gebruik maken van de voorzieningen van Het Hof. Zo is er een restaurant en heeft men de beschikking over een mooie tuin waar mensen rustig buiten kunnen zitten of wandelen als dat mogelijk is. Het hospice is onderdeel van zorgorganisatie TMZ.

Roparun Hospice Hengelo
P.C. Borstlaan 123
7555 SL Hengelo
T: 0900 – 2 453 453
W: www.triviummeulenbeltzorg.nl/diensten/hospice

Palliatievezorg.nl

Zeer uitgebreide informatie over het thema palliatieve zorg is te vinden op de landelijke website www.palliatievezorg.nl. Daar is onder andere informatie te vinden over de regels die betrekking hebben op de kosten van de zorg.