Alles rond het thema uitvaart in Hengelo

Condoleance in Hengelo

Na de meeste begrafenissen en crematies wordt een condoleance gehouden. Dit is het moment waarop de belangstellenden de gelegenheid krijgen om de directe nabestaanden te condoleren. Het kan echter ook zijn dat de familie liever niet wil dat iedereen langs komt om een hand te geven. Het kan zijn dat men zo moe is door alle emoties en spanning dat de nabestaanden na de uitvaart juist even rustig willen zitten en wat drinken. Als dat zo is zal de uitvaartleider dit doorgaans aan het einde van de plechtigheid meedelen.

Condoleance in uitvaartcentrum, crematorium of koffiekamer begraafplaats

De meeste condoleances worden gehouden in de koffiekamer van het crematorium, uitvaartcentrum of in de condoleance ruimte van begraafplaats Oldenzaalsestraat. De nabestaanden bepalen vooraf hoe de condoleance wordt ingevuld. Soms is dat heel uitbundig met muziek, drank en eten, maar een condoleance kan ook heel sober worden ingevuld. Uiteraard speelt het beschikbare budget daarbij ook een belangrijke rol.

Condoleance in zalencentrum, kroeg of thuis

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat nabestaanden aan de uitvaartverzorger vragen om de plechtigheid te organiseren in een gelegenheid die niet uitvaartbranche gerelateerd is. Het kan ook zijn dat men een locatie op het oog heeft waar de overledene graag kwam. Het kan heel bijzonder zijn om samen te komen op een plek waar men veel herinneringen heeft aan de overledene. De meeste horeca gelegenheden in Hengelo stellen hun gelegenheid graag open voor een condoleance. Uw uitvaartondernemer kent uit ervaring diverse zeer geschikte locaties in Hengelo.

Als er thuis voldoende ruimte is, kan er ook worden besloten om de condoleance thuis te houden. Voordeel hiervan is dat men niet aan tijden gebonden is. Wel is het doorgaans organisatorisch meer werk om een thuis condoleance voor te bereiden. Uw uitvaartondernemer regelt dit vaker en kan de organisatie op zich nemen zodat de nabestaanden in de dagen tussen het overlijden en de uitvaart zoveel mogelijk tijd hebben om te rouwen en bij de overledene te zijn.